management van projecten en processen

 

 

publicaties

 

Maturity scan digitaal toetsen. Tool om de huidige en gewenste situatie op digitaaltoetsgebied inzichtelijk te maken. Utrecht: SURFnet. 2017. Met toolkit!

 

Overzicht grootschalige digitale toetsafname. Verschillende vormen van grootschalige digitale toetsafname in het Nederlandse hoger onderwijs. Utrecht: SURFnet. 2017.

 

Werkboek veilig toetsen. Hulpmiddel om het toetsproces veilig in te richten. Utrecht: SURFnet. 2016 (ook in het Engels). Update: Editie 2017. Met toolkit!

 

Handreiking beleid voor digitaal toetsen. Handvatten voor het schrijven van digitaaltoetsbeleid. Utrecht: SURFnet. 2016.

 

Alle therapeuten gehad? Nekpijn, hoofdpijn, rugpijn, whiplash, vermoeidheid, duizeligheid, spierreuma, hyperventilatie. Amsterdam: SWP Publishers. 2015.

 

Businesscase van digitaal toetsen. Whitepaper. Utrecht: SURF. 2014.

 

Samenwerkingsvormen en licentiemodellen voor itembanken. Whitepaper. Utrecht: SURF. 2013.

 

Begrippenkader voor digitaal toetsen. Utrecht: SURF. 2013.

 

Kosten en baten van digitaal toetsen. Quickscan. Utrecht: SURF. 2013.

 

L˛ Zorg. Praktisch lean leiderschap. Kjeld Aij & Bas Lohman; m.m.v. Peter Fest & Michiel van Geloven. Den Haag, Boom Uitgevers Den Haag. 2013.

 

Ontwikkelingen in de digitale leer- en werkomgeving van het hoger onderwijs. Utrecht: SURF. 2012. zie ook: www.surf.nl/wikidlwo (ook in het Engels beschikbaar).

 

P˛ zorg. Project- en portfoliomanagement in de zorg. Michiel van Geloven, Peter Fest & Tineke de Roos. Den Haag, Boom Uitgevers Den Haag. 2012. Ook als e-book.

 

Getting a Better Grip on Your Application Portfolio: An Easy Approach. Michiel van Geloven & Pia Wolters. Community Showcase, Educause Annual Conference 2009, Denver CO.

 

De business case van onderwijsvernieuwing. De duurzame resultaten van zes jaar samenwerken in de Digitale Universiteit. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008/2.

 

De DU files. Digitale Universiteit 2001-2007 – zes jaar samenwerken aan vernieuwing van het hoger onderwijs. Michiel van Geloven & Peter Fest (redactie). Utrecht, Digitale Universiteit. 2007. Bevat DVD.

 

Meerwaarde van e-learning in de praktijk. Student, docent en manager aan het woord. Michiel van Geloven, Petra Smulders & Melle de Vries (redactie). Groningen, Wolters-Noordhoff. 2006. Zie ook: http://www.hogeronderwijsreeks.noordhoff.nl/

 

Elektronische leeromgevingen en e-learningstandaarden. In: Hout, H. van, G. ten Dam, M. Mirande, C. Terlouw & J. Willems. Vernieuwing in het Hoger Onderwijs. Onderwijskundig handboek. Assen, Van Gorcum. 2006.

 

E-learning trends. Geloven, M. van, R. Koper en J. van der Veen (redactie). Utrecht, Digitale Universiteit. 2004.

 

ICT –trends voor de toekomst. Geloven, M. van. In: Polter, E. (ed.) Ontdek de eindeloze horizon van ICT in het ROC van Amsterdam. Amsterdam, ROC van Amsterdam. 2001.

 

ICT-gebruik in het hoger onderwijs: verschillen per sector. Tartwijk, J. van, A. Pilot, W. Veen, M. van Geloven & I. Lam. 2001. Tijdschrift voor hoger onderwijs nr 2 (19) 130-144.

 

ICT in het Hoger Onderwijs: gebruik, trens en knelpunten. Geloven, M.P. van, A. Pilot, M.C. van der Wende, B.A. Collis, I. Lam, J.C.M.M. Moonen, E.M.A. Peters, J.W.F. van Tartwijk & W. Veen. Zoetermeer, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 2000.

 

De digitalere leeromgeving, een kader voor ICT-projecten. Jansen, P., L. Gommer, M. van Geloven & T. Zeelenberg. Enschede, SLO. 2000.

 

ICT in het Amerikaanse Hoger Onderwijs: Stand van zaken en trends tijdens de conferentie EDUCAUSE '99. Pilot, A., H. Frencken, M. van Geloven, S. Noordewier & A. Paulissen. Utrecht, Stichting SURF. 2000.

 

Profielen van ICT-gebruik, motieven en knelpunten van de sectoren van hoger onderwijs. Tartwijk, J.W.F. van, Pilot, A., Geloven, M.P. van & Lam, J.I. In Driel, J.H. van, Smit, B.J.H., Verloop, N. & Voorkamp, M.P. (Ed.). Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen. Proceedings van de ORD 2000. Leiden: ICLON. 2000.

 

Onderwijsvernieuwing in de States: THINK BIG! webcolumn op de Surf Edusite. 1999.

 

Re-engineering university services to manage ICT in education. Fisser, P., & M. van Geloven. In: Franklin, S.D. & E. Strenski. Building university Eletronic Educational Environments. IFIP WG 3.2/3.6 conference, University of California, Irvine, 4-6 August 1999.

 

Creating instructional design knowledge for web-supported courses. Terlouw, C., E.M. Gommer & M.P. van Geloven. OC-Doc 99-13. Enschede, University of Twente, Educational Centre. Paper presented at the EARLI conference, Göteborg, August 1999.

 

Flexibel en open hoger onderwijs met ICT - een inventarisatie van ICT-gebruik, meningen en verwachtingen. Veen, W., J. van Tartwijk, I. Lam, A. Pilot, M. van Geloven, J. Moonen & E. Peters. Utrecht: IVLOS-Universiteit Utrecht / Enschede: OC&TO-Universiteit Twente. 1999.

 

Van Illusie naar Idylle, verslag van een symposium op 27 mei 1998. Kamp, I. van de, Wetterling, J. & Geloven, M. van (eds.). Enschede: Universiteit Twente. 1998.

 

Teleleren in de faculteiten van de Universiteit Twente. in: Pieters, J. et al. cs. Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen 1998. Proceedings van de Onderwijs Research Dagen 1998 te Enschede. Enschede, Twente University Press. p 285-287. 1998.

 

Van COO naar multimedia. De meerwaarde van moderne interactieve leersystemen. Elektronisch conferentieboek Landelijke Dag Studievaardigheden ‘97. Heerlen, Open Universiteit. 1997.

 

Hoger beroepsonderwijs en informatietechnologie. M.P. van Geloven & F.J. Krips. Enschede, Consortium COO HBO. 63 pp. 1997.

 

Multimedia in het hoger onderwijs. M.P. van Geloven & A. Pilot. Groningen, Wolters-Noordhoff. 87 pp., cd-rom. 1996.

 

Het Velps Concept. M. van Geloven, B. Hofma, B. Kurvers, J. Meesters, J. Palte & K. Albers. Velp, Hogeschool Larenstein. 67 pp. 1994.

 

Computer Assisted Learning: an instrument to improve the quality of education? European Journal of Agricultural Education and Extension, 1994 (1) 3: 77-82.

 

Geďntegreerde bestrijding. Positieve ervaringen spreken vooroordelen tegen. M. van Geloven, P. de Moel en M. Smits. Groenten & Fruit 44-19. 1988.

 

 

 

 

 

info@interimichiel.nl

 

laatst gewijzigd op 15 december 2019